Opća pravila


Croatian TC

Temeljem odredbi Zakona o igrama na sreću (NN br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja (NN 78/10) ADRIA CASINO d.o.o., Dubečka 1, Zagreba, OIB 90180501899, zastupano po Draženu Jablanu donijela je dana 05.10.2020. godine, u Zagrebu

 

OPĆA PRAVILA SUDJELOVANJA U IGRAMA NA SREĆU PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim Općim pravilima sudjelovanja u igrama na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on line igranja (u daljnjem tekstu: Pravila) uređuje se i regulira ugovorni odnos između priređivača igara na sreću Adria Casino d.o.o. (u daljnjem tekstu: Priređivač) i fizičkih osoba registriranih u online sustavu Priređivača kao sudionika u igrama na sreću putem interaktivnih online kanala (u daljnjem tekstu: Igrača).

 

Članak 2.

Priređivač Adria Casino d.o.o. za priređivanje igara na sreću putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja, koristi početnu internetsku stranicu www.senator.hr na kojoj su navedeni svi podaci sukladno propisima poput naziva tvrtke i sjedište društva, popis i pravila igara, obavijest o zabrani sudjelovanja osoba mlađih od 18 godina, urudžbeni broj i klasa odobrenja za priređivanje igara na sreću putem online kanala dobivenog od Ministarstva financija, obavijest o odgovornom igranju, zaštiti osobnih podataka klijenata i drugo.

 

Članak 3.

Ugovorni odnos između Priređivača i Igrača stupa na snagu uspješnom registracijom Igrača tijekom koje Igrač prihvaća ova Pravila klikom na odgovarajuću oznaku pristanka.

Igrač prihvaćanjem Pravila, potvrđuje da ih je pročitao, razumio i da ih u potpunosti prihvaća.

 

DEFINICIJA POJMOVA

 

Članak 4.

U ovim Pravilima korišteni su pojmovi i njihova pojašnjenja kako je to navedeno u članku 2. Pravilnika o priređivanju igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja:

 1. Online priređivanje igara na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala igranja smatra se priređivanje igara u kojem igrači za obavljanje traženih radnji koriste ili mogu koristiti sredstva elektroničke komunikacije (Internet). Igrač može odigrati igru samostalno, kroz interakciju sa sustavom, bez izravnog predstavnika priređivača,
 2. Online igre jesu igre koje igrači igraju kroz interakciju sa sustavom, a predstavljaju simulaciju igara koje igrači igraju protiv casina ili jedan protiv drugoga na stolovima za igru s kuglicama, kartama ili kockicama u skladu s međunarodnim pravilima,
 3. Online sustav priređivanja jest računalni sustav pomoću kojih se igra priređuje putem interaktivnih prodajnih kanala, a uključuje operativne sustave i aplikacijsku programsku podršku, sve programe, datoteke ili neke druge sadržaje koje igrač preuzima na internetskoj adresi, kojima pristupa ili ih koristi na toj internetskoj stranici,
 4. Registracija igrača podrazumijeva preuzimanje i pohranu podataka o igraču, na temelju ugovora sklopljenog u casinu ili putem internetske stranice priređivača,
 5. Identifikacija igrača jest proces kojim se provjerava ispravnost podataka igrača i utvrđuje da je igrač punoljetna fizička osoba, a obavlja se provjerom podataka putem elektroničkih usluga Porezne uprave ili sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice,
 6. Elektronička potvrda o uplati jest elektronički zapis potvrde o uplati igre označen identifikacijskim brojem igrača koji se nalazi na računu igrača u centralnom sustavu priređivača. Omogućen je ispis elektroničke potvrde kroz korisničko sučelje,
 7. Virtualni račun igrača (I-konto) jest račun, dodijeljen od priređivača, na koji igrač polaže novčana sredstva koja mu služe za plaćanje uloga za sudjelovanje u igrama na sreću u casinima putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 8. Casino soba jest prostorija u kojoj se neposredno odvija živa igra u kojoj sudjeluje igrač putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja,
 9. Bon za aktivaciju jest potvrda kupljena kod priređivača, s naznačenim iznosom vrijednosti sredstava koji će nakon unosa aktivacijskog koda na internetskim stranicama priređivača biti doznačen na virtualni račun igrača koji je kod aktivirao,
 10. Kartični podatak je cjeloviti skup podataka na platnoj kartici koji je potreban za izvršenje transakcije platnom karticom,
 11. Poslovnica je casino ili automat klub Senator, fizičko mjesto u kojem društvo Adria Casino d.o.o. priređuje igre na sreću.

 

REGISTRACIJA I IDENTIFIKACIJA IGRAČA

 

Članak 5.

U igrama na sreću koje priređuje tvrtka Adria Casino d.o.o. zabranjeno je sudjelovati osobama mlađim od 18 godina.

 

Članak 6.

Registracija Igrača obavlja se putem internetske stranice Priređivača i predstavlja proces preuzimanja i pohrane podataka o Igraču u računalni sustav Priređivača.

Za pravovaljanu i uspješno popunjenu registraciju potrebno je popuniti točno sva obavezna polja. Za potrebe registracije i sudjelovanje u igrama na sreću, igrač mora dati slijedeće podatke: e mail, korisničko ime, lozinku, ime i prezime, adresu prebivališta, OIB, datum rođenja, broj transakcijskog računa u banci i telefonski broj, vrstu identifikacijske isprave, državu izdavatelja isprave, broj isprave, izdavatelja isprave, adresu prebivališta i državljanstvo.

Broj transakcijskog računa koji je Igrač dostavio služi isključivo za isplatu sa Online računa igrača, te Priređivač nema nikakvu mogućnost raspolaganja sredstvima na tom računu. Igrač prilikom registracije i unosa broja transakcijskog računa, jamči da je uneseni IBAN u njegovom vlasništvu i da glasi na njegovo ime.

U slučaju da igrač zaboravi svoju lozinku može zatražiti pomoć od Priređivača tako da pošalje svoj zahtjev na e-maila [email protected].

Igrač je dužan izvijestiti Priređivača bez odgađanja o svim izmjenama podataka koji su navedeni u ovom članku.

Temeljem obveza Zakona o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, Priređivač je dužan prikupljati dodatne osobne podatke koji su točno navedeni u objavljenim Pravilima privatnosti, kao i postupanje sa istima.

Podaci navedeni u ovome članku ovog Pravilnika poslovna su tajna i Priređivač ih ne smije ustupati ili davati na uvid drugim neovlaštenim osobama osim ako posebnim zakonom to nije drugačije određeno.

 

Članak 7.

Prilikom registracije Priređivač vrši identifikaciju igrača putem elektroničkih usluga Porezne uprave što obuhvaća proces provjere točnosti podataka o igraču i utvrđivanje njegove punoljetnosti. Punoljetnost i provjera točnosti podataka Igrača može se utvrditi i putem sustava elektroničkog plaćanja provjerom nositelja debitne ili kreditne kartice. Igrač se može također identificirati uvidom u podatke s dostavljenog pravovaljanog osobnog dokumenta (osobna iskaznica ili putovnica).

Proces registracije može se nastaviti tek nakon što je Priređivač uspješno završio provjeru točnosti podataka o Igraču i utvrdio njegovu punoljetnost.

Činom završetka uspješne registracije smatra se da je Igrač prihvatio ova Pravila.

Nakon uspješno završene registracije Priređivač dodjeljuje igraču u sustavu priređivanja jedinstveni identifikacijski broj igrača.

 

UPRAVLJANJE ONLINE RAČUNOM (I-KONTO)

 

Članak 8.

Igrač može otvoriti i upravljati samo jednim virtualnim računom (I-konto) kojem pristupa unošenjem svog korisničkog imena i odgovarajuće zaporke (lozinka). Ukoliko Igrač pokuša otvoriti više online račune, svi računi koje pokuša otvoriti mogu biti blokirani ili zatvoreni, a sva online igranja mogu biti poništena. Priređivač se ne smatra odgovornim za sprečavanje registracije višestrukih računa, ali zadržava pravo poduzimanja radnji u vezi sa igračima koji otvaraju više računa, uključujući blokiranje i zatvaranje istih.

Navedene osobne podatke Igrač je dužan čuvati s posebnom pažnjom i potpuno je odgovoran za eventualno svu nastalu materijalnu i nematerijalnu štetu koja je proizašla iz nemarnog čuvanja ili bilo kakvog drugog oblika nepažnje radi kojega je neovlaštena osoba ili više njih došlo do podataka o korisničkom imenu, zaporki (lozinki) ili bilo kojem drugom osobnom podatku radi kojega je zlouporabom nastupila materijalna ili nematerijalna šteta za Igrača. Priređivač ne odgovara Igraču ni za kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu zloupotrebom, neovlaštenom upotrebom ili upotrebom koja je u suprotnosti sa ovim Pravilima od strane neovlaštene osobe ili bilo koje treće strane.

 

Članak 9.

Igrač može uplatiti novčana sredstva za igranje u internet casinu Priređivača na jedan od sljedećih načina: standardnom bankovnom uplatnicom (općom ili internetskom uplatnicom), debitnom i kreditnom karticom, kupnjom bona za aktivaciju te ostalim sredstvima elektroničkog plaćanja te u poslovnicama priređivača. Jednom izvršena transakcija uplate ne može se poništiti.

Prilikom uplate Igrača putem kartice Priređivač vrši postupak autorizacije kartice uvažavajući važeće propise u Republici Hrvatskoj koji u komunikaciji s bankom zahtijevaju primjenu i poštivanja odgovarajućih sigurnosnih standarda i protokola. Priređivač u ovom postupku evidentira samo izvršene i neizvršene transakcije s tipom kartice i iznosom uplate.

Prilikom uplate Priređivač ne naplaćuje Igraču naknadu. U slučajevima ako je uplata izvršena putem drugih sustava elektroničkog plaćanja Priređivač zadržava pravo da može naplatiti naknadu za izvršenu transakciju.

Nakon uplate Igrač raspolaže novčanim sredstvima nakon što ih Priređivač evidentira u sustavu priređivanja na Igračevom virtualnom računu (I-konto).

Igraču je omogućen uvid u sve obavljene financijske transakcije, uplate na virtualni račun (I-konto) i isplate s virtualnog računa (I-konto) uz vremensku evidenciju izvršenja i eventualna ograničenja, kao i kreiranje naloga za uplatu i isplatu. Igraču je omogućeno u sustavu Priređivača ispis elektroničke potvrde o uplati u igru na kojoj se nalazi i njegovi pripadajući identifikacijski broj koji je evidentiran na računu Igrača u centralnom sustavu Priređivača.

Sredstva koja igrač uplaćuje na svoj Online račun služe isključivo za sudjelovanje u Online igranju na stranici Priređivača i u tu svrhu Priređivač može uvjetovati isplatu s Igračevog računa i odobriti je tek nakon što je Igrač ispunio određene uvijete koje je postavio Priređivač, a sve u cilju zadovoljavanja uvjeta da je uplata izvršena isključivo za sudjelovanje u Casino igrama.

Novčana sredstva Igrača drže se na posebnom računu koji je otvoren samo za potrebe igara na sreću putem interneta, odvojeno od ostalih sredstava Priređivača i ne koristi se u druge svrhe.

 

Članak 10.

Uplata za sudjelovanje u igri i igranje ponuđenih igara u Internet casinu obavlja se na internet stranici Priređivača u interakciji Igrača sa sustavom priređivanja Priređivača. Igrač može sudjelovati u ponuđenim Igrama u internet casinu jedino ako ima na svom virtualnom računu (I-konto) iznos veći od najniže uplate za igru koju želi igrati.

Svaka uplata u igru evidentirana je kao financijska transakcija umanjenja virtualnog računa Igrača u visini svakog pojedinog iznosa uplaćenog u igru. Svoje sudjelovanje u igri Igrač potvrđuje činom višestruke potvrde uplate. Jednom izvršena transakcija uplate igre ne može se poništiti.

Igrač može imati na svom virtualnom računu novčana sredstva koja mu je sustav Priređivača evidentirao nakon njegove uplate, bonuse koje mu je dodijelio sustav Priređivača pod određenim uvjetima ili ih je sam ostvario ispunjavanjem određenih uvjeta koje je postavio Priređivač te sredstva koja je ostvario kao dobitak u igri. U toj situaciji sustav priređivača koristi prvo bonuse, zatim uplaćena sredstva i sredstva od dobitaka.

Svaki dobitak igrača u igri evidentiran je kao financijska transakcija isplate na virtualni račun Igrača u visini iznosa svakog pojedinog dobitka ostvarenog u igri.

 

Članak 11.

Dobitak koji Igrač ostvari u Online igrama, sustav priređivača automatski pripisuje na Igračev online račun (I-konto). Sa svog virtualnog računa (I-konto) Igrač može isplatiti samo sredstva raspoloživa za isplatu. Preostala neiskorištena sredstva na virtualnom računu (I-konto) Igrača mogu postati sredstva raspoloživa za isplatu jedino ako su ispunjeni uvjeti koje je Priređivač postavio.

Isplata se vrši na zahtjev Igrača koji on sam kreira na svom profilu, a može se izvršiti na transakcijski račun Igrača (tekući račun), na blagajni casina i putem sustava elektroničkog plaćanja.

Minimalni iznos isplate na transakcijski račun Igrača je 10,00 €.

Priređivač zadržava pravo odgoditi ili poništiti financijsku transakciju isplate dobitka na online račun Igrača (I-konto) ako se dodatnom provjerom regularnosti utvrdi da je dobitak ostvaren pogreškom ili radi tehničke pogreške za koju Priređivač nije odgovoran uz povrat krivo doznačenih sredstava. Priređivač nije odgovoran za nastalu štetu ili trošak koji Igrač pretrpi radi greške davatelja internetskih usluga ili operatera telekomunikacijskih usluga koje koristi. Priređivač nije odgovoran niti za eventualnu štetu nastalu korištenjem računalne opreme koju je osobno odabrao i koristi Igrač, njegovog odabira telekomunikacijske usluge kao i usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja koje koristi za pristup.

Na zahtjev Priređivača, Igrač je dužan dostaviti na uvid dodatne dokumente s kojima dokazuje vjerodostojnosti svojih podataka i naročito pravo i ovlaštenje za korištenje transakcijskog računa prilikom isplate.

U slučaju da je Igrač neaktivan više od godinu dana i s njegovog virtualnog računa nije zabilježena niti jedna transakcija uplate, Priređivač će izvršiti povrat novčanih sredstava na transakcijski račun Igrača.

 

UVJETI SUDJELOVANJA I PRAVILA IGRANJA NA STRANICAMA PRIREĐIVAČA

 

Članak 12.

U igrama koje simuliraju igru na automatima u internet casinu ili na stolovima u Internet casinu Priređivača mogu sudjelovati samo osobe starije od 18 godina.

Sve igre na automatima ili stolovima u casinu Priređivača putem interaktivnih prodajnih kanala on-line igranja su certificirane od strane ovlaštenog laboratorija koji ima odobrenje od Ministarstva financija RH.

Na početnoj internet stranici internet casina Priređivača, Igraču su dostupna ova Pravila koja općenito utvrđuju sve uvjete sudjelovanja i igranja na automatima i stolovima putem online igranja i napravljeni su u skladu sa svim zakonskim i pod zakonskim aktima i propisima koji uređuj ovu djelatnost.

U okviru grafičkog prikaza automata i stolova, dostupna su pravila i upute igranja koja opisuju kako se igra pojedina vrsta igre na automatu, pojašnjava se uloga i značenje pojedinih simbola u igri, te se pružaju i različite druge informacije koje služe Igraču za što bolje razumijevanje i sudjelovanje u igri. Na svakom automatu i stolu Igračima je dostupna i shema dobitaka.

Igračima su na automatu ponuđene opcije stvarnog odigravanja za novac i probne igre koja služi igračima za pobliže upoznavanje i demonstraciju igre. Dobitke ostvarene u probnoj igri Igrač ne osvaja i oni se ne pripisuju na njegov virtualni račun (I-konto). Prilikom odabira stvarne opcije igranja za novac Igraču je omogućeno da samostalno odabere ulog za sudjelovanje u igri u rasponu od najnižeg do najvišeg ponuđenog uloga (cijene) za sudjelovanje u pojedinoj igri u skladu s utvrđenom denominacijom za svaku pojedinu igru. Priređivač zadržava pravo određivanja najvišeg i najnižeg uloga (cijene) za sudjelovanje u svakoj pojedinoj igri.

Igrač je ostvario dobitak u igri kada ostvari neku od kombinacija utvrđenih prema shemi dobitnih kombinacija koje su dostupne Igraču na automatu ili stolu. Rezultat igre na automatu ili stolu prikazan je na automatu kao grafički prikaz dobitne kombinacije simbola koja je u skladu s dobitnom shemom. Ostvareni dobitak automatski se pripisuje na Igračev virtualni račun (I-konto).

 

ZATVARANJE VIRTUALNOG RAČUNA (I-konto)

 

Članak 13.

Igrač može u svakom trenutku, bez navođenja razloga, podnijeti zahtjev za zatvaranje njegovog online računa pisanim putem na adresu Priređivača ili putem e-maila [email protected].

Priređivač se obvezuje odmah po primitku obavijesti postupiti po zahtjevu igrača. Sukladno zakonskim obvezama Igrač je dužan potvrditi svoj zahtjev u roku od naredna tri dana. Na stranicama internet casina omogućeno je da Igrač samostalno uredi postavke i odredi najviši iznos koji može uplatiti unutar određenog vremenskog razdoblja ( ograničenje uloga) , odnosno može odrediti najviši iznos gubitka koji može pretrpjeti u određenom periodu kao i ograničenje depozita.

Jednom zatvoreni online račun, Igrač može pisanim putem ili putem e-mail zatražiti od Priređivača da se ponovo otvori.

Priređivač zadržava pravo poduzimanja radnji koje uključuju blokiranje ili zatvaranje online računa Igrača u pokušaju sprečavanje otvaranje višestrukih online računa.

 

Članak 14.

U slučaju mirovanja virtualnog računa igrača, odnosno ukoliko više od 12 mjeseca s virtualnog računa igrača nije zabilježena nijedna transakcija uplate. Priređivač je dužan novčana sredstva s tog računa vratiti na transakcijski račun igrača.

Ukoliko su novčana sredstva iz ovog članka manja ili jednaka iznosu 1 eura, ista se neće vratiti na transakcijski račun Igrača jer je trošak obrade povrata veći od njih samih, već će biti automatski oduzeta sa računa. .

 

TEHNIČKA NEISPRAVNOST I ODGOVORNOST

 

Članak 15.

U slučaju tehničke neispravnosti sustava priređivanja ili sustava elektroničke podrške poništavaju se sve uplate i isplate koje su u toku. Priređivač zadržava pravo neisplate svih dobitaka ako su oni ostvareni temeljem tehničke pogreške uz povrat uloženih sredstava Igraču. Priređivač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja je nastala ili uzrokovana kao posljedica kvara za koji on nije odgovoran ili je izvan njegovog nadzora kao što su kvarovi komunikacije, sustava i opreme kao niti za štetu uzrokovanu višom silom.

Igrač je isključivo odgovoran za pogreške i eventualnu štetu ili gubitak koji je nastao ili je uzrokovan korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih usluga koje je sam odabrao kao i za štetu uzrokovanu vlastitim odabirom usluge za pristup interaktivnim prodajnim kanalima on-line igranja.

 

ODGOVORNO PRIREĐIVANJE

 

Članak 16.

Priređivač se obvezuje provoditi mjere zaštite igrača od prekomjernog sudjelovanja u igrama na sreću, sukladno zakonskim propisima i vlastitim načelima odgovornog priređivanja.

Igrač može u svojim postavkama računa napraviti samoisključenje na period od 24h odnosno period do 365 dana jednostavnim odabirom u izborniku na svom profilu. Za samoisključenje na duži period od navedenog, mora pisanim putem dostaviti Priređivaču zahtjev za samoisključenjem koji se nalazi na web stranici Priređivača.

Igrač samoisključenje do 365 dana vrši samostalno na svom korisničkom profilu i samoisključenje je aktivno odmah.

Igrač koji zatraži samoisključenje na period duži od 365 dana, Priređivač će isključiti onog Igrača koji je unutar roka od tri dana potvrdio svoj zahtjev za samoisključenjem.

Opoziv gore navedenoga, Igrač može također zatražiti od Priređivača putem chata, u pisanom obliku ili e-mailom.

 

BONUSI I PROMOCIJE

 

Članak 17.

U svrhu promocije igre, Priređivač zadržava pravo dodjeljivanja različite vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija Igračima u skladu s prethodno utvrđenim uvjetima za svaku vrstu promocije. Na internetskoj stranici casina Priređivača navode se uvjeti pod kojima Igrač ostvaruje pravo na ostvarenje pojedine vrste bonusa, bodova, besplatnih okretaja ili sličnih beneficija.

Za obavještavanje Igrača o promotivnim aktivnostima, između ostaloga, Priređivač će koristiti i slanje e-maila i sms poruka Igračima putem njihovog e-maila i mobitela koji su naveli prilikom registracije. Činom uspješno završene registracije podrazumijeva se da je Igrač suglasan da svojevoljno prima promotivne poruke i obavijesti Priređivača putem e-maila i mobitela. Na stranicama internet casina omogućeno je igraču da samostalno uredi prijavu da li želi ili ne želi primati promotivne poruke i promotivne sms-ove na način da to potvrdi ili ne sa kvačicom unutar za to namijenjenog prostora. Priređivač zadržava pravo kontaktirati Igrača putem e-maila u slučajevima kada su poruke važne za njegovo osobno korištenje sustava.

U svrhu povećanja ponude u Internet casinu Priređivač pridržava pravo određivanja i postojanja raznih vrsta Jackpot dobitaka.

Sve promocije i bonusi na Senator online casinu, vrijede samo onda kada ih je Igrač primio izravno od Priređivača. Bonus se poništava ako Igrač napravi zahtjev za isplatu ili isplatu s Online računa prije odigravanja iznosa temeljem kojeg je dodijeljen bonus. To znači da igrač mora koristiti bonus novac koji mu je dodijeljen određeni broj puta prije nego što mu novac može biti isplaćen. U iznos koji je potrebno odigrati da bi se novac mogao isplatiti, ulaze samo regularni ulozi, znači ne računaju se ulozi sa opcijama udvostručenja ili slične opcije. Dok bonusi nisu u cijelosti pretvoreni u novac ili uklonjeni s računa, uvjeti za taj bonus i dalje vrijede. To uključuje i nepodmirene odbitke s računa Igrača.

Priređivač zadržava pravo , putem Korisničke službe , zatražiti potvrdu e -pošte za primanje bonus promocija.

Priređivač zadržava pravo kod procesuiranja isplate Igraču, pregledati odigrane igre te će svaka sumnjiva ili neobična aktivnost Igrača, dovesti do mogućnosti poništavanja ili zadržavanja svih isplata dobitaka i bonusa te će se smatrati kršenjem pravila i uvjeta bonusa.

Priređivač zadržava pravo uskratiti Igraču eventualne ostvarene bonuse, ako navedeni bonusi nisu ostvareni u skladu sa uvjetima korištenja pojedine promocije. U slučaju zlouporabe, Priređivač zadržava pravo prijevremeno završiti promociju te ograničiti raspolaganje pojedinim ili svim online računima Igrača, te ograničiti korištenje pojedinog ili svih bonusa. Priređivač zadržava pravo poništiti sve bonuse i/ili dobitke ostvarene kršenjem pravila bonusa odnosno zlouporabom istih.

 

Članak 17.a.

Priređivač zadržava pravo samostalno rangirati i dodijeliti igraču VIP status u različitim rangovima ovisno o učestalosti i visini njegovih uloga, odnosno depozita, kao i ovisno o drugim uvjetima koje Priređivač samostalno odredi. Jednom dodijeljeni VIP status, Priređivač može samostalno povećavati i smanjivati u skladu sa navedenim kriterijima.

 

OGRANIČENJA I ZABRANE

 

Članak 18.

Priređivan na svojim Internet stranicama, Igračima zabranjuje:

 • sudjelovati u online igranju osobama mlađim od 18 godina;
 • koristiti svoj Online račun na načine suprotne pozitivnim pravnim propisima ili ovim Pravilima
 • koristiti više Online računa;
 • djelovati u online igranju u tuđe ime radi stjecanja protupravne dobiti ili određenih prava;
 • koristiti u Online igranju novčana sredstva stečena nezakonitim putem;
 • koristiti računalne prijevare ili na drugačiji način protupravno djelovati za uspostavu dobitka ili druge koristi;
 • igrati i uplaćivati novčana sredstva na Online račun bez obilježja uobičajenog sudjelovanja u igrama na sreću;
 • isplatiti sredstva sa Online računa koja su nastala iz eventualnih grešaka u Online sustavu priređivanja.

Priređivač će svaku sumnjivu uplatu s posebnom pažnjom nadzirati i ako postoje razlozi za sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma, poduzimat će sve potrebne radnje koje propisuje Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma.

 

ZAŠTITA PRIVATNOSTI I ČUVANJE PODATAKA

 

Članak 19.

Sve prikupljene osobne podatke o Igračima i njihovim računima, Priređivač isključivo koristi u svrhu njihovog sudjelovanja u igrama na sreću u Internet casinu Priređivača i dužan ih je čuvati s posebnom pažnjom kao poslovnu tajnu u skladu s odredbama važećih zakonskih propisa. U tu svrhu Priređivač poduzima trajne mjere zaštite osobnih podataka Igrača od njihove zlouporabe, gubitka ili uništenja kao i neovlaštenih promjena ili pristupa bazi s podacima o Igračima.

Igrač je isključivo odgovoran za čuvanje i tajnost svoje zaporke i sam snosi odgovornost i rizik za eventualnu zlouporabu, te se Priređivač ne smatra odgovornim za bilo kakvu materijalnu ili nematerijalnu štetu nastalu neodgovornim ponašanjem Igrača.

 

OBAVIJESTI I KONTAKT

 

Članak 20.

Ukoliko imate neke komentare, prijedloge i potreban vam je kontakt sa našom Službom za korisnike, istoj možete pristupiti putem chata na internetskoj stranici, putem e maila ili putem telefonskog poziva. Pravilnik o snimanju telefonskih poziva možete pogledati ovdje.

 

ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 21.

Opća pravila kao i sve njihove dopune i izmjene, Priređivač će objaviti na svojoj Internet stranici.

Smatra se da su Igrači obavješteni u trenutku njihove objave na Internet stranicama.

Ukoliko se Igrač nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna Općih pravila prijavi u Online sustav, smatra se da je iste razumio i prihvatio Izmjene Općih pravila.

U slučaju bilo kakvog spora vezanih uz ova Pravila, koje Igrač i Priređivač ne mogu riješiti mirnim putem i međusobnim suglasjem, nadležan je sud u Zagrebu.

Sve što nije propisano ovim Općim pravilima, primjenjivat će se pozitivni propisi Republike Hrvatske.

Ova Pravila odobrava Ministarstvo financija RH i stupaju na snagu danom objave na internetskim stranicama Priređivača.

 

 

ADRIA CASINO d.o.o.

 

 

Ova opća pravila su odobrena od strane Ministarstva financija temeljem Rješenja donesenog dana 22. prosinca 2020. godine pod brojem klasa: UP/I-461-03/20-01/14, UR.BR. 513-07-21-01-20-6.